Emancipation of Mims


Manggang hilaw at bagoong. Baw.

022711: Nang nagpakain si Tito Ichad… Amen.


  1. jmcky reblogged this from margaretmarcos
  2. red-pony reblogged this from margaretmarcos
  3. margaretmarcos posted this
To Tumblr, Love PixelUnion